ublog

haskell -- запуск hello_world без stack

programming [45]haskell [2]

скопіюємо скомпільований файл проекту
в каталог ~/.local/bin
$ stack install


після того як додамо ~/.local/bin в PATH
зможемо запускати файл без stack
$ sudo vim .bashrc


додамо строчку в кінець файлу
export PATH=$PATH:~/.local/bin


пояснення синтаксису --
додати в змінну новий шлях
export VAR=$VAR:path

створити нову змінну, замість додавання в існуючу
export VAR=value

символ : є розділювачем шляхів

застосувати зміни
source ~/.bashrc


перевіряємо
$ test777-exe

Hello world 777!


далі буде :)