ublog

Встановлення OpenVPN -- доповнення

other [23]linux [22]

Вітаю!

при налаштуванні OpenVPN на сервері може бути така ситуація,
що файлу /etc/rc.local не існує
що робити у такому випадку?

робимо наступне --
sudo vim /etc/rc.local
додаємо наступні строчки та зберігаємо

#!/bin/sh -e

exit 0


далі створюємо файл
sudo vim /etc/systemd/system/rc-local.service
з наступним вмістом

[Unit]
Description=/etc/rc.local Compatibility
ConditionPathExists=/etc/rc.local

[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/rc.local start
TimeoutSec=0
StandardOutput=tty
RemainAfterExit=yes
SysVStartPriority=99

[Install]
WantedBy=multi-user.target


робимо файл виконуваним, включаємо та запускаємо сервіс
sudo chmod +x /etc/rc.local
sudo systemctl enable rc-local
sudo systemctl start rc-local.service

перевірити статус сервісу можна так --
sudo systemctl status rc-local.service

це було доповнення до статті https://blog.clever-games.win/post/28
все решта налаштування -- як описано там

:)