ublog

Встановлення та базове налаштування postgresql в Debian

other [23]linux [22]postgresql [10]

Вітаю!

https://www.postgresql.org/download/linux/debian/
розпочнемо
vim /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
додамо строчку

deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ stretch-pgdg main


імпортуємо ключ
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | \
  sudo apt-key add -
sudo apt-get update
встановимо
sudo apt-get install postgresql-9.5

створимо нового користувача субд та нову базу даних
sudo -u postgres psql
CREATE DATABASE test_database;
CREATE USER test_user WITH password 'qwerty';
GRANT ALL ON DATABASE test_database TO test_user;
\q
далі відредагуємо файли конфігурації,
для того щоб до сервера можна було приєднатись з робочого комп'ютера
і працювати з допомогою DBeaver CE (зручніше ніж просто з консолі)
sudo vim /etc/postgresql/9.5/main/postgresql.conf
#listen_addresses = 'localhost'
#listen_addresses = 'localhost,192.168.0.1'
listen_addresses = '*'

max_connections = 200


sudo vim /etc/postgresql/9.5/main/pg_hba.conf
#host    all            all            127.0.0.1/32            md5
host    all            all              0.0.0.0/0            md5

sudo service postgresql restart

далі буде)