ublog

Встановлення та базове налаштування nginx в Debian

other [23]linux [22]

Вітаю!


завантажимо і додамо ключ з http://nginx.org/ru/linux_packages.html#stable
wget http://nginx.org/keys/nginx_signing.key
sudo apt-key add nginx_signing.key

sudo vim /etc/apt/sources.list

додамо наступні строки

deb http://nginx.org/packages/debian/ stretch nginx
deb-src http://nginx.org/packages/debian/ stretch nginx

і далі
sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx

базові налаштування
sudo mkdir /etc/nginx/sites-available
sudo mkdir /etc/nginx/sites-enabled

далі в директорію /etc/nginx/sites-available потрібно зберегти конфіг для сайту
приклад конфігу для n2o-додатку можна знайти тут
https://github.com/221V/ublog/blob/master/nginx_conf.txt

включимо віртуальні хости
vim /etc/nginx/nginx.conf

додамо наступну строчку після існуючої в файлі include
include /etc/nginx/sites-enabled/*;

після цього включимо даний конфіг та перезапустимо nginx щоб застосувати зміни
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/site1 /etc/nginx/sites-enabled/
sudo service nginx stop
sudo service nginx start

у випадку помилки в конфігу nginx не запуститься
знайти підказку про строчку з помилкою ми можемо за допомогою команди
sudo nginx -t

версію nginx можна глянути так
nginx -v


також не забудемо створити директорію для видачі статики
sudo mkdir /var/www
sudo mkdir /var/www/site1
sudo mkdir /var/www/site1/stc
sudo mkdir /var/www/site1/stc/js
sudo mkdir /var/www/site1/stc/css
sudo mkdir /var/www/site1/stc/img
sudo chown -R erlang:erlang /var/www

також для сайту необхідно згенерувати сертифікати шифрування https
у нашому випадку від letsencrypt, про це буде далі
:)