ublog

Знайомство з erlang-синтаксисом - 3

programming [41]erlang [39]

Вітаю!

Зараз ми розглянемо які дії ми можемо виконувати з булевими виразами в erlang (окрім порівняння, про них ми уже говорили).

Запустимо erlang-консоль і розпочнемо:

1> not(true).
false
2> not(false).
true
3> true xor false.
true
4> false xor true.
true
5> true and true.
true
6> true and false.
false
7> true andalso true.
true
8> false andalso true.
false
9> true or false.
true
10> false orelse true.
true
11> true orelse false.
true


Пояснення:
not - повертає true якщо аргумент false, повертає false якщо аргумент true
xor - повертає true якщо один аргумент true а інший false (якщо аргументи одинакові - повертає false)
and - повертає true якщо обидва аргументи true
andalso - повертає false якщо 1й аргумент false (без виконання 2го)
or - повертає true якщо хоча б один з аргументів true
orelse - повертає true якщо 1й аргумент true (без виконання 2го)

Більше про це - в ерланг-документації http://erlang.org/doc/reference_manual/expressions.html

Далі буде...