ublog

n2o - відправляємо дані з клієнта на сервер

programming [41]erlang [39]n2o [20]js [7]

Вітаю!

Для відправлення даних з клієнта на сервер по вебсокетах за допомогою js напишемо наступний код -

ws.send(enc(tuple( atom('client'), tuple(atom('test7'), querySource('testinput'), bin(qi('testinput').value), number(777) ) )));


testinput - id нашого input type="text"
atom('client'), atom('test7') - ці значення на сервері будуть ерланг-атомами
tuple - упаковуємо декілька значень в ерланг-кортеж(tuple)
number - значення отримаємо в ерлангу як integer

наступні строки дають ідентичний результат
utf8_toByteArray(document.getElementById('testinput').value);
utf8_toByteArray(qi('testinput').value);
querySource('testinput');


отримаємо і виведемо в консоль надіслані дані

event({client,{test7,TestInput1,TestInput2, TestInt}}) ->
  io:format("~p~n ~p~n ~p~n",[TestInput1,TestInput2, TestInt]),
  ok;


в консолі ми побачимо наступне (допустимо в input ми записали test)

"test"
<<"test">>
777


і звичайно, цей код для відправлення даних повинен виконуватись після встановлення вебсокет-з'єднання

Далі буде)